نام پدر:جواد
محل شهادت:خرم آباد
تاریخ تولد:۱۳۳۳
تاریخ شهادت:۱۳/۷/۱۳۵۷
محل تولد: اسبستان

شهید سعید امان الهی بهاروند در سال ۱۳۳۳ در روستای اسبستان از محله های فعلی شهرستان خرم آباد چشم بر جهان گشود . تحصیلات ابتدایی خود را در دبستان پانزده میهن و دوره دبیرستان را در دبیرستان پهلوی سابق، پشت سر گذاشته و  سپس به شهرستان بروجرد رفت و دوسال آخر دانشسرای معلمی را در آنجا به پایان رسانید سپس به طور موقت یک سال در بخش چغلوندی به تدریس پرداخت .
در سال ۱۳۵۷ به استخدام اداره آموزش و پرورش در آمد و در سمت آموزگاری در یکی از روستاهای بخش چگنی به خدمت پرداخت .
با شروع انقلاب همراه با  مردم شهید پرور شهرستان خرم آباد علیه رژیم پهلوی به مبارزه پرداخت و سرانجام در تاریخ ۱۳/۷/۱۳۵۷ توسط مزدوران شاه  بوسیله گلوله به فیض بزرگ شهادت نائل آمد .